Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Danmarks Korn og Græs gror i Mulden, og hvis 7 det fjærnes derfra, visner det. Vi Mennesker har vor Rod i vort Arbejde, og fjærnes vi fra det, saa visner ogsaa vi. Læg derfor Mærke til en Mand, der kommer for langt fra hans Arbejde, se hvor han forkommer, forfalder som Personlighed. Exempelvis ser vi Folk sælge deres Forretning, deres Gaarde og i en forholdsvis ung Alder flytte ind til Købstaden eller Stationsbyen, hvor de vil leve af deres Penge og have det godt, som man siger, føre et Overklasseliv uden at arbejde. Det vil sige et Driverliv. De gaar hen og ser paa Toget, naar det kommer og naar det gaar, hjem at spise, at læse Dagens Avis og sove. Hver Dag, de lever, bliver de dummere og dummere, sløves mere og mere, visner. De er maaske kun 45—50 Aar. Driverter. Og enten man er Driverter, der lever af Kapital, eller man er Driverter i Pjalter, det er jo akkurat lige galt.