Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

I vort Arbejde har vi det vigtigste Middel, hvorved vi udtrykker vort indre Væsen. Det er jo en Lov for alt levende, at Meningen med Livet for enhver er at udfolde sin Livsspire, at vokse, blomstre og bære Frugt. Det sker i vort Arbejde under Dagens Gang. Hvis I vil kende mig, saa se mit Arbejde, hvis jeg vil kende jer, lad mig da se jert Arbejde.