Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Som Personligheden udfolder sig under og ved Arbejdet, saaledes er der ogsaa i ethvert Stykke godt Arbejde en Personlighed. Den originale Skolemand Kristen Kold, der virkede i vort Land i Midten af forrige Hundredaar, samlede Bønderkarlene paa sin Skole. Gulvet i Skolestuen var rent, hvidtskuret. Nu kom Bønderkarlene den Gang ude fra Danmarks Lergulve, hvor de var vant til at spytte saa meget de vilde, og den Vane fortsatte de med inde paa Kolds hvidtskurede Gulv. Da sagde han til dem, det maa I ikke, værsaagod at benytte Spyttebakkerne. Nu syntes de dengang, at det var en overdreven Finhed at spytte i saadan en Tingest, og en af Karlene spurgte derfor Kold, om hans Gulv var for godt at spytte paa. Nej, svarede Kold, det er det ikke, men min Søster har skuret Gulvet, og hendes Arbejde det er for godt at spytte paa.