Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Jeg gik en Gang og talte med en Murersvend i København. Han syntes, det var saa herligt at være Murer, at bygge op Huse til Menneskeboliger og bygge dem solide og smukke. Vi kom da forbi nogle høje Huse. Han standsede: Se, de Huse har jeg ogsaa været med til at bygge, men hver Aften jeg gik hjem, syntes jeg, at jeg var en ringere Mand, end naar jeg gik ud om Morgenen. — Hvorfor det? spurgte jeg. — Jo, for det er falske Huse, Humbugs-huse, Svindleri og Bedrageri. Men jeg fik en god Løn, og jeg havde intet andet Arbejde.