Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Maaske er der ogsaa en Læredreng eller Tjenestedreng i Gaarden. Maaske er han end ikke konfirmeret. I saa Fald tænker denne Mand, at det jo er en Misforstaaelse, at den Dreng vaagner i hans Gaard. Han skulde nemlig ha vaagnet hos sin Far og Mor, hvor alle Danmarks Børn skulde vaagne, saa længe de er Børn. Men paa Grund af ugunstige Forhold 13 vaagner han nu i min Gaard. Jeg vil dog erstatte den bette Dreng noget af det store Tab, han maa lide ved ikke at være hjemme; han skal i det mindste mærke, at jeg vil være god ved ham. Og i Overensstemmelse dermed klapper han hans Kind og siger et venligt Ord til ham. Han kæler ikke for ham, han lader ham kun forstaa sin Følelse. Og den lille Dreng gaar saa tryg til den lille Gerning, der er ham betroet, ligesom velsignet, tryg fordi han ved, at skulde der komme noget i Vejen for ham, kan han gaa til sin Husbond; han er ham god.