Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Den anden Mand vaagner, han der kun tænker paa Lønværdien. Det første, han gør, er at se paa Klokken, og den er jo altid formange for den Slags Folk. Da hvæser han: Død-og-Pine, svinger Benene over Sengestokken, flyver i Tøjet og stryger hen gennem Huset, skubber Børnene og Kællingen til Side, kalder og raaber og skælder, saa Folk og Høvder bliver saa skræmte, urolige og arrige, at det kan blive Middag og Aften, før det er kommen i Orden — og maa-ske det aldrig sker.