Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Naa, Drejeren, vi her taler om, var en af de lykkelige. Vi kom i Snak, snart talte han alene, og jeg lyttede som til et fint Foredrag. Hvad talte han om, da det var saa fængslende? Han talte om Piber hele 15 Tiden. Han talte om sin daglige Gerning, som han elskede, og der er intet, der er saa herligt at høre paa, som naar et Menneske taler om det, han har kært. Mens han talte, fik jeg et værdifuldt Personligheds-indtryk af denne Mand. Det var det vigtigste; saa er det jo temmelig ligegyldig i denne Forbindelse, hvad det drejer sig om. Ligesom et Digt om en Dugperle kan være ligesaa værdifuldt som et Digt om de evige Stjærner.