Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Jeg skal sige Dem hvorledes jeg vil behandle den Pibe. Mens De laver den til mig, foregaar der følgende. De nedfælder i den under Arbejdets Gang deres Omtanke (og faar de en god praktisk Ide, sætter De den straks ind til mig), Deres Skønhedssans, Deres Glæde og Lyst, Deres venlige Tanke til mig — kort sagt Deres Personlighed. Der foregaar med andre Ord noget af samme Art som da Gud tog en Klump Ler og dannede en Krop af og derefter indblæste sin Livsaande, sin Personlighed, og det blev levende.