Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Af saa høj Oprindelse er Arbejdet, det daglige Livs jævne Arbejde. I den Glans skal det ses, saa hæves det til sin rette Værdighed (ikke alene som nødvendig til økonomisk Opholdelse, men som et 16 Middel til Personlighedsudvikling). Og saa kommer vi til at ære og elske Arbejdet paa en ny Maade.