Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Den er desværre ikke færdig, svarede han, for der er et vanskeligt Punkt i den. Det er ikke med Hensyn til Skruer og Gevinner og den Slags, men nu ved jeg, hvem De er, og jeg vil gøre Dem glad hver Gang De tænder Piben. Af den Grund vil jeg ha’ flettet noget ind etsted om „Min Hakke, min Skovl og min Spade", men det skal være stille og fint, og jeg har endnu ikke fundet det. Men det kommer nok.