Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Til Juleaften modtog jeg Piben. I et Mellemstykke af Elfenben havde den gamle Drejer udskaaret til den ene Side et Husmandshus i Aften-Solstraaler, til den anden Side Faderen, der med sit Redskab paa Nakken kommer fra Arbejde. Og i Mellemgrunden en lille Dreng, der løb sin Fader i Møde. Sigtende til Verset: „Naar Solen gaar ned i et luende Baal".