Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Som Mureren og Husmanden før (og mange andre jeg har truffet) er denne Drejer Exempler paa, hvorledes de skønne og fine Tanker her fremføres ikke svæver i Luften, men har Tilknytning til det virkelige Liv. Og de stadfæster for mig den Tro, at en poetisk eller ideel Forstaaelse af Arbejdet er lige saa 17 naturlig for Mennesket som en ren materiel. Og jeg er overbevist om, at det er muligt, naar vi faar Ret, Ro og Orden i vore Arbejdsforhold paa Jorden, eller samtidig men — men heller ikke før — at føre Arbejdsgivere, Arbejdere, os alle bevidst frem til denne ny Opfattelse af Arbejdet her er Tale om, en Opfattelse, der vil betyde et nyt Afsnit i Menneskets Liv og Lykke.