Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Det er nok rigtigt, at Maskintiden, vi lever i, er mindre gunstig i den Henseende end Haandværker-tiden var. Jeg er tilbøjelig til at tro, at Maskintiden har bortcentrifugeret en Del af Arbejdets Personligheds-værdier, gjort det vanskeligere for den enkelte at uddrage Poesien af hans Hænders Gerning. Men hvis dette er rigtigt, saa rejser denne Sag jo et Livsspørgs-maal for Individet og et Verdensspørgsmaal for Samfundene. Thi Folkenes Millioner staar daglig ved Hjulene, og hvis de som Personligheder forringes, saa maa Tabet erstattes paa en eller anden Maade.