Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Det i denne Sammenhæng gunstigste Arbejde er vel nok det at dyrke Jord. Man skulde synes, at det hver Dag at pusle om Kyllinger og Smaagrise, der hvert Øjeblik kalder paa Ens Omhu og gror levende under Ens Hænder, vilde være lykkeligere Vilkaar end at staa i Støv og Larm og dreje Knappenaalsho-veder fra Morgen til Aften.