Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Men uagtet vi har haft Højskolebevægelser, Frihedsbevægelser og andre gode folkelige Strømninger, er Landbrugerne gennemgaaende endnu sløve paa dette Punkt, som andre Stænder, endnu ikke i sit levende poetiske Forhold til sin daglige Gerning. Thi 18 hvis det var Tilfældet, havde næppe saa mange været ivrige efter at faa deres Sønner bort fra Danmarks Jord og Faderens Gerning for at komme ind til en Bestilling, de mente var finere end at være Bonde.