Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Lad os som Modsætning tage en lille Skitse fra Landet, hvor man en tidlig Foraarsdag kører Møddingen ud paa Agrene. Møglæssene hakkes af og den dejlige Ammoniaklugt driver hen over Markerne. 19 Det er Foraarets Tegn og Tid. Henne over den vintergrønne Rug slaar Lærken sine jublende Triller i Luften, Vejene kranses af den gyldne Løvetand, Smørblomster vokser frem i Engene, og Gæslingeblomsten pipper frem paa Agrene. Foraarssolen straa-ler varmt over det altsammen. Og her gaar jeg midt i den frie Natur, pløjer, saa Flinten gnistrer i de sorte Furer, og hvide Maager kredser om mig. Jeg har faaet den herlige Gerning at avle Danmarks Føde, jeg maa stræbe; det er vigtigt for mit Folk.