Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Manden er herligst at se ved sit Arbejde. Jeg boede en Gang i Nærheden af en større Landsby, hvor der var et Bødkerværksted med Mester og tre Svende. Jeg er mange Gange gaaet derind alene for at opbygges, glædes og opmuntres ved den festlige Hammer-Sang, der som et Udtryk for raske Mænd tonede gennem Værkstedet.