Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Den unge Piges Kind er favr og rød som et Æble i September, og hendes Øjne er blanke og straalende, en Skønhed, som Arbejdet skænker hende. Hun nynner nok en Stump Vise, for ethvert sundt Menneske bliver navnlig ved legemlig Arbejde munter stemt. Og mens hun vadsker, stiger Dampen op af Karret og lægger sig som Dugdraaber i hendes Haarpurl, der staar i Krus om hendes hvide Pande.