Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Naar de saakaldte Arbejdsgivere og de saakaldte Arbejdere, naar vi alle kommer til at forstaa, at Livets Herlighed beror ikke alene paa den personligt materielle Fordel, men paa Fælleslivets lykkelige Trivsel, og at Indgangen til denne Forstaaelse ligger i Tilegnelsen af Arbejdets Personlighedsværdi, saa har vi den ny Tid.