Skjoldborg, Johan Uddrag fra Hyttesang

Vi mødes atter her fra Dal og Banke;
fra Klitter, Kær, fra Hede, Skov og Strand
vi stævner sammen, Tanke møder Tanke.
Velkommen hid til Stævnet, alle Mand!
Vor Far drog tung og ene før i Tiden
ad Arbejdsstien ind til Bondens Gaard;
vi under Sang os har forenet siden;
vor Fanes friske Dug i Vinden slaar.