Skjoldborg, Johan Uddrag fra Hyttesang

Vi glemmer ej en lille fattig Stue
med nøgne Vægge, Gulv af stampet Ler,
med sparsomt Brændsel kun paa Ovnens Grue,
i Dynen Hø og Halm for Dun og Fjer.
Endnu vi hører Stormene derude,
hvor Udmarkshytten Uvejrsdaaben fik,
igennem Sprækker eller utæt Rude
den Blæst, der var vor Barnetids Musik.