Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Alle disse Indtryk kom saa friske til hans Bevidsthed; thi han var vaagen, som han aldrig før havde været. Det kom af, at den unge vakre Pige sad her hos ham, de to alene for sig selv her paa den grønne Eng. Hans Sjæl og Sanser kom i de lifligste Svingninger.