Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Det var ud fra dette Kærlighedsliv, at Vendepunktet var kommen. Det var herfra, at han brød ud fra sin Slægts letsindige Veje. Nu sad han i sin Husmandshytte og lod Tankerne strejfe ind over Fremtidens ukendte Land. Han gjorde det med ængstelige Anelser, thi det bares ham for, at derude paa de mørke og vejløse Egne, der stod et stort Krav, ingen kan slippe forbi, og ventede paa ham med Livet i den ene Haand og Døden i den anden. Han blev andagtsfuld i Sindet, thi Livets Alvor drog ham nær.