Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Han saa tydeligt for sig det sørgelige Billede af den gamle, forfaldne Mand, der sank holdningsløs ned paa Stolen, med det dorske Blik, de syge Klynk og den fuldes letfældte Taarer ned ad slappe, posede Kinder. Men tillige følte han dybere end før, at denne Mand var hans Fader, og at de to hørte sammen.