Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

«Men der kan jo blive nok at rykke i foruden. Vi skulde jo have bygget en Smule til Sommer, - det kan den gamle hjælpe ved! - og saadan. - Naar vi saa kunde faa et Par stærkere Stude og en Ko eller to til, se saa kunde vi faa det godt, Ane!» udbrød han og gyngede hende.