Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Det var en Junidag. Der var Folkefest i Kratholm Skov ved Fjordby, hvor han den Gang havde tjent. Paa Festpladsen gik Folk med løst hængende Tøj og pustede af Varme, thi Solen brændte lige ned gennem Skovaabningen. Fra Vaffelbagerier og Ildsteder steg Røg og Damp. Danseboden var en hoppende, mylrende Masse, som en Gryde i Kog. Og oven over stod den tunge Luft og bævrede af Hede mellem Træstammerne. Svir og Sværm og tilsidst Slagsmaal.