Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Søren var kommen af Vejen, var tumlet over det raslende Løv og de knasende Grene, ned over Engen, som breder sig mellem Skoven og Fjorden. Her ved en rindende Bæk, hvor nogle runde 12 Sten dannede Overgangen, sank han ned mellem gule Kabbelejehoveder og sov ind.