Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

«Jorden skulde naturligvis kulgraves og saa en stor Grøft udenom. Saa fik vi det ogsaa saa herligt for os selv; og saa kunde Folk da ogsaa se, hvor En boede», tilføjede han og saa til hende med et Smil.