Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Bag en alentyk Tørvemur stode to smaa Stude, to gamle Køer og en Kalv. De trippede i Baasene, da Søren kom med Favnen fuld af tørt Klitfoder, som de kastede sig over med stor Graadighed. Mens de gnaskede paa Halmen, kælede han for dem, kløede dem og snakkede forskelligt med dem. Derefter faldt han i Tanker, og det varede længe, inden han kom ind i Stuen, hvor han satte sig med en Bemærkning om, at de maatte se at faa bygget til Sommer, om det paa nogen Maade kunde lade sig gøre. - «Jeg troer ellers, at den brogede Kalv bliver til et helt Høved, Ane!» lagde han til noget efter.