Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

«Har Peter Vibe ikke ogsaa lovet at hjælpe dig?» spurgte han og hvilede sine Arme paa Spaden. De knoklede Hænder vare laadne af lange, mørke Haar. Et stærkt Fuldskæg groede over hele Ansigtet, og tykt og tæt og langt hang Haaret ham som en Manke ned i Panden. Mellem al denne Haarvækst sad et Par godmodige Øjne og smilede i godt Lune.