Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

«Ja, han har jo ogsaa den store Skade nedenom», bemærkede Jens og spyttede i Hænderne. «Og han har 21 kanske ogsaa haft en vel ringe Indendørs-Besætning», tilføjede han og trykkede Spaden ned med sin Træsko.