Sibbern, F. C. Efterladte Breve af Gabrielis

7. Tekstkritik

Teksten i denne udgave følger bogens 1. udgave fra 1826. Det gør den ganske bogstaveligt - med meget få undtagelser, for hvilke der er gjort rede nedenfor. Da bogen udkom i 2. udgave 1851 - stort set samtidig med den anden Gabrielis-roman (Udaf Gabrielis's Breve til og fra Hjemmet) - var der gennemført en række rettelser i teksten. Disse rettelser falder i et par hovedgrupper: konsekvens er tilstræbt i brugen af begyndelsesbogstav i substantiverede former af pronominer og adjektiver. Her hersker inkonsekvens i l. udgaven, og den er respekteret i nærværende udgave, bortset fra at tiltaleformen »De«, »Dem.« og »Deres«, som gennemføres af læsemæssige grunde. Desuden indfører senere udgaver konsekvens i stavningen af en række verbalformer, især i datidsformer af stærke verber, der i l. udgaven ofte bogstaveres med et indskudt -e-. Her følges l. udgaven. I svage verber er endelsen snart bogstaveret med d, hvor man nu bruger t, snart med dt, hvor man nu bruger t; desuden er der blandformer - her rettes ikke. Endelig er der ingen konsekvens i brugen af -c- og -k-; på samme linie kan stå Punct og Punkt. Sibbern staver Reflection som andre på hans tid. Dette består også her, da det ikke ændrer ved betydningen eller sinker læsningen, men formidler indtrykket af den frihed, der herskede i stavningen til hen mod slutningen af forrige århundrede. 135 Sibbern satte ikke komma efter de regler, der gælder i dag. Han har i forhold til de moderne regler rigeligt mange tegn; de er her respekteret.

Ønsker man en mere normaliseret tekst, foreligger den i Poul Tuxens udgave af romanerne for Holbergselskabet 1927, der som princip følger 2. udgaverne af begge tekster med deres mere konsekvente ortografi.

Der er i den foreliggende tekst foretaget nedenstående rettelser i forhold til 1. udgaven. Alle rettelserne finder støtte i 2. og senere udgaver, som teksten er sammenholdt med. Det skal bemærkes, at navnet Goethe efter kollation med manuskriptet skrives med 6 og ikke o e. Tekstens type er så slidt, at en præcis tydning kan være svær - er det - eller et overskrevet e, der står? Trykkets forkortelse ec er af læselighedsgrunde ændret til etc.

 • 12,20 Byrde > en Byrde
 • 13,16 udtaarer > udkaarer
 • 15,20 trangt > trængt
 • 23.24 de > De
 • 23.25 dem > Dem
 • 33,29 kunknedes > lunknedes
 • 37,2 de>De
 • 38,19 en > et
 • 39,19 gad > gad gaae
 • 58,13 16te > 16de
 • 68,22 Sønderevenhed > Sønderrevenhed
 • 72,15 aandefuld > aandfuldt (med manus)
 • 73,14 en > end
 • 80,36 de > De
 • 82,5 deres > Deres
 • 82,15 de > De
 • 87,27 mine > min
 • 89,29 havd > havde
 • 90,27 nydt > nyt
 • 95,14 deres > Deres
 • 95,18 dem > Dem
 • 96,33 idet > i det
 • 100,1 en en > en
 • 110,3 ogog> og
 • 115,6 til til > til