Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Mest gør det mig dog ondt for min gamle Menighed. Dens Livsglæde er slukket. Nu er der ingen glade Folkefester om Sommeren ovre i den lille Skov, da de begyndte med Sangen: "Velkommen i den grønne Lund, hvor Fuglene de sjunge" og fortsatte med Ingemanns Holger Danskes Rimkrønike: "I alle de Riger og Lande". Ja, ja: nu gaar Folk enten bøjede under Rædselens Aag eller løfter en hovmodig Pande og pukker paa deres Hellighed. Men det maa vel være saadan, det skal vel være saadan.