Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Hør . . . har De i Sinde at begaa Synd mod den Hellig Aand? Har De ikke tilhørt de hellige? Vil De lade Dem besnære af falsk hedensk Visdom? Vend tilbage til Herrens Hjord som det fortabte, men genfundne Faar.