Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Jeg skal nok vide at finde den Vej, som passer for mig. Jeg har lidt nok i Deres Meningsfællers Kreds, hvor min Sjæl pintes, og min Fornuft kuedes. Jeg vil og kan være fri. Jeg kan i al Ydmyghed anføre nogle Ord af ham, hvis Billede De forvrænger. De lyder saaledes - De kan vel huske dem: Jeg har en Føde, som I ikke kender ... Og De og Deres hører til dem, som binder de tunge Byrder og lægger dem paa Menneskenes Skuldre. I forvirrer enfoldige og troskyldige Sjæle ved at tvinge dem ind i Grublerier, som tager Magten fra dem. I gør dem vanvittige af Frygt for, at en Djævel, der er stærkere end Gud, skal forbitre dem Nutid og Fremtid. Jeg vil ikke have at gøre med Jer. Jeg er fri - jeg vil dyrke min Gud i alt det skønne, han har skabt: i Sang, i Digtning, i Kunst, i Tanke. "Og jeg takker dem, som har ført mig ud fra Jeres Djævlemaneri 367 ud i den fri, store Natur, paa Mark, i Skov, blandt Blomster, under en solbestraalet fri Himmel.