Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Prædikanten gjorde en besværgende Gestus og gik. Da han passerede Gaardsrummet, rystede han paa Hovedet mod de helliges Gruppe, som langsomt var rykket nærmere, ligesom en Duks i øverste Klasse i en Skole betegner for sine Kammerater, at Rektor har afslaaet Bønnen om Maanedslov.