Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Himlen! Naa ja - dersom de endda kunde forklare sig selv og andre, hvad det er for en Himmel, blot kunde give et eneste Billede af det Liv, de siger, at de vil lide og stride for at naa. Skal Himmelbeboerne te sig som det fremstilles i Boïtos "Mefistofeles" og blive ved at synge paa et Par Noder i al 368 Evighed om, at de er salige og nyder den evige Glæde, eller skal vi omformes til stive byzantinske Helgenfigurer med Guldtallerkener om Hovedet og iføres en snever Tunika med stride og døde Folder, saa siger jeg Tak for min Part.