Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Det vilde hun gøre, hvis jeg ikke stadig holdt hendes Haandled fast som i en Skruestik. Hun er med andre Ord, Onkel Hald, en af de genialt springende, irrationelle, ulogiske Naturer. Hun har Lyst til at synge Fanden et Øre af.