Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Hendes Øje var rettet til den Side, hvor en stor Udhugning gav Syn til Havet, der bredte sig dunkelblaat og stille. Over hendes mørkebrune Haar drog en Sølvstribe sig. Den laa saa uforstyrret som de sorte, kraftige Øjenbryns Bue. Solen flimrede i de lange Øjenhaar, Kindens æbleagtige Friskhed fremhævedes i det gyldne Lys.