Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

De forstod, de to i Stuen, den gamle og den unge Herre, at den lille Dam, den lille Ø med Linden, den krumme Bro, den blomsterrige Have er smeltet over i og vokset op til Wartburgs Sangerhal, at for den lille Pige fra København er det ikke blot Wolfram, Biterolf, Tannhäuser eller hvad de nu hedder, som har slaaet sig igennem, men at hun selv har bestaaet sin Kamp, Kampen fra Kryptens sure Fængsel til Lysets herlige Frihed, fra dunkel Drift til den store Elskov, hvor Natur og Aand smelter sammen til deres Ur-Enhed under mægtig Klang.