Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Og en Stolthedsfølelse voksede op i ham. Han havde jo, trods al Affektation over for sig selv, for hende, for hendes Venner, vel mærket, at han elskede hende, og at de Musiktimer, hvori han havde stillet sig overlegen over for hende, skønt han selv følte sig som den lille, havde aabnet den store Eros's Tempel for hende, havde drevet hendes Sang- og Musiktrang frem til Kunst. Da hun nu havde givet sig den store Digter-Komponist i Vold, var hun fri og jublede sin Frihed ud.