Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Han forstod tydeligt, at hun havde Ret til at sige til Lægprædikanten: "Jeg er fri, jeg vil dyrke min Gud i alt det skønne, han har skabt: i Sang, i Digtning, i Kunst, i Tanke. Og jeg takker Eder, som har ført mig ud i den store, fri Natur, paa Mark, i Skov, blandt Blomster, under en solbestraalet fri Himmel."