Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Kaptejn Hald havde ikke lagt Mærke til, at hans unge Ven var gaaet, før han saa ham og Alma vandre i Havens Gange Haand i Haand. Paa sin Vis havde han været lige saa betaget af Sangen som Skov. Da den var endt, rakte han sin Haand ud til den Side, hvor Ludvig Skov havde staaet, var lige ved at le og sige: Han gaar jo derude - jeg Fæ! - da han mødte en lille tør Haand, som altid passede godt i hans.