Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Ti stille! Naar I er komne til København og har talt fornuftigt om Jert Arrangement, saa kommer jeg og røgter mit Kuratel for Alma. Jeg har søgt og faaet dette Embede, som kan bestyres med meget ringe Arbejde og den mindst mulige Begavelse. Jeg har hele mit Liv elsket al Slags Genialitet. Jeg har sat min Ærgerrigheds Maal: at blive en tarvelig Mæcenas. Realiser Dine Skillinger! I fem Aar kan jeg sikre Alma og Dig!