Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Naturligvis kom hele Egnen snart paa det rene med, at Doktor Skov var bleven forlovet med Alma. Der var mange 374 Mennesker paa Stationen den Dag, de rejste, men hverken Kaptejn Hald eller Fru Cederhjelm fulgte dem derhen.