Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Har jeg aldrig tvivlet paa, afbrød Ministeren fornemmere, end han hidtil havde talt, og gjorde en Vending, ledsaget af et 11 myndigt Blik, hen mod sin Sekretær, der atter sagde: He, medens han lod sine Øjne gøre en svag Bevægelse i opadgaaende Retning, saaledes at man med god Vilje kunde sige, at Blikket søgte Himlen. Men paa den anden Side gik han heller ikke saa vidt i det himmelvendte, at en mulig Satire kunde faa Greb i ham.