Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Bygfogden saa omkring paa de tilstedeværende, lo højt og kyssede Fruens Haand. Ved denne Akt rømmede Rektor sig og tog sig om Munden. Saa gav den raske Sportsmand Baaden et Spark, saa den røg et godt Stykke ud i Aaen. Han sagde til Drengen:
- Sejl Baaden hjem, Hans, og gør den fast ved min Havebro. Ja undskyld, højstærede Rektor! men det var mig magtpaaliggende at bevise Dem, at, naar den gamle Wunsch gaar af som Gymnastiklærer ved Latinskolen, saa er jeg kapabel til at overtage hans Timer. Med de smaa Lønninger, som Retsbetjentene sukker under, bliver det nødvendigt at skaffe sig lidt Ekstrafortjeneste.