Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Rektor rømmede sig igen og udstødte et halv høfligt, halv forlegent: He-he, men der var ingen Latterklang deri. Saa løftede han Brystet, gjorde et Haandudslag hen mod Erik Holmberg og sagde:
- Maa jeg præsentere Byfogden Hr. cand. theol. Holmberg, nylig konstitueret som Lærer her ved Skolen ...