Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

De tre Borgere kom drivende med Armene om hinandens Hals gennem Værelset, hvor Erik Holmberg sad. De sang - ingenlunde harmonisk - følgende Linjer: