Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Rektor præsenterede den nye Mand for den gamle Besætning. De to Kollegaer, han havde truffet i Gaar Aftes, hilste ret venlig; de andre hilste stift og forbeholdent. Skolens Inspektor, en tyk gammel Herre med Hornbriller og Silkekalot, oppebiede ikke en Gang Præsentationen. Han opdagede, at to Drenge sloges henne i Gangen, og i energisk Embedsiver løb han med lange Skridt hen til Kampstedet og uddelte et Ørefigen til hver af Gladiatorerne. Klasket gav hult Ekko i den lange Gang.